Risø DTU er omorganiseret


 

Pr. 1. januar er en ny organisering trådt i kraft på DTU. Omorganiseringen omfatter i alt otte institutter og et nyt center.

Et af de mest synlige tegn på omorganiseringen er, at der er etableret to helt nye institutter, nemlig DTU Vindenergi og DTU Energikonvertering, samt et nyt center, DTU Nutech. De to institutter omfatter store dele af de faglige miljøer på det tidligere Risø DTU, men begge får også organisatorisk tilført nye faglige miljøer fra andre DTU-institutter. Samtidig flyttes en række faglige miljøer fra Risø DTU til andre institutter.

DTU Energikonvertering         DTU Nutech           DTU Vindenergi

Hvis du er i tvivl om hvor en person hører til, så prøv at slå vedkommende op i telefonbogen.


Andre organisatoriske enheder på DTU Risø Campus:


DTU Elektro  -  Intelligente Energisystemer             

DTU Management Engineering  -  Systemanalyse - UNEP Centre

DTU Kemiteknik  -  Biosystemer

DTU Fysik  -  Fusion og Plasmafysik og Neutroner og Røntgenbaseret Materialefysik


Vejviser til DTU Risø Campus

 
DTU Risø Campus · Frederiksborgvej 399 · Postboks 49 · 4000 Roskilde · dtu@dtu.dk